Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ОЏАЦИ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БOРА СТАНКОВИЋ" 08007462 1 1
2 "ЈОЖЕФ АТИЛА" БОГОЈЕВО 08007551 1 1
3 MАРКО ОРЕШКОВИЋ 08007535 1 1
4 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 08007454 1 1
5 "ВУК КАРАЏИЋ" 08007527 1 1
6 ''КОСТА СТАМЕНКОВИЋ'' 08007497 1 1
7 "МИРОСЛАВ АНТИЋ" 08168466 1 1
8 "НЕСТОР ЖУЧНИ" 08007543 1 1
9 "НИКОЛА ТЕСЛА" 08007519 1 1
10 "РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО" 08007489 1 1
УКУПНО : 10 10