Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ОЏАЦИ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "НЕСТОР ЖУЧНИ"
Адреса објекта: Југословенска 52,  Лалић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НИКОЛА ТЕСЛА"
Адреса објекта: Маршала Тита 81,  Бачки Брестовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО"
Адреса објекта: Ратка Павловића бб,  Ратково
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИРОСЛАВ АНТИЋ"
Адреса објекта: Школска 23,  Оџаци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "БOРА СТАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Жарка Зрењанина 90,  Каравуково
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: MАРКО ОРЕШКОВИЋ
Адреса објекта: Личка 16,  Бачки Грачац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ЈОЖЕФ АТИЛА" БОГОЈЕВО
Адреса објекта: МАРШАЛА ТИТА бб,  БОГОЈЕВО
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Васе Пелагића 60,  Оџаци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''КОСТА СТАМЕНКОВИЋ''
Адреса објекта: Светог Саве 25,  Српски Милетић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Светозара Милетићa 25,  Дероње
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright