Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ОПОВО
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 08029024 4 4
УКУПНО : 4 4