Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ОПОВО
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Парковска 2,  Сефкерин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Трг Маршала Тита 9,  Сакуле
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Братства јединства 14,  Опово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Трг Маршала Тита 12,  Баранда
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright