Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина НОВИ САД - ГРАД
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 MИРОСЛАВ АНТИЋ ФУТОГ 08168539 1 1
2 ''Алекса Шантић'' 08066582 1 1
3 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" НОВИ САД 08066779 1 1
4 "ВАСА СТАЈИЋ" 08066639 1 1
5 "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ" 08055211 1 1
6 ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ 08066809 1 1
7 "ВУК КАРАЏИЋ" 08042055 1 1
8 "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" 08066833 1 1
9 "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 08066744 1 1
10 "ДУШАН РАДОВИЋ" 08042071 3 3
11 "ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ" 08066612 1 1
12 ''ЂУРА ДАНИЧИЋ'' 08042063 1 1
13 ЂУРА ЈАКШИЋ 08066655 1 1
14 "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" 08066795 1 1
15 "ИВАН ГУНДУЛИЋ" 08066604 2 2
16 "ИВО АНДРИЋ" 08066574 1 1
17 "ИВО ЛОЛА РИБАР" 08066701 1 1
18 ЈОВАН ДУЧИЋ 08066752 1 1
19 "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 08066817 2 2
20 "ЈОВАН ПОПОВИЋ" НОВИ САД 08066850 1 1
21 ЈОЖЕФ АТИЛА 08066787 1 1
22 ''КОСТА ТРИФКОВИЋ'' 08066728 1 1
23 "ЛАЗА КОСТИЋ" 08066825 1 1
24 ЉУДОВИТ ШТУР 08066841 1 1
25 "МАРИЈА ТРАНДАФИЛ" ВЕТЕРНИК 08907498 1 1
26 МИЛАН ПЕТРОВИЋ 08067007 13 13
27 "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" 08066710 1 1
28 "МИХАЈЛО ПУПИН" 08024863 1 1
29 НИКОЛА ТЕСЛА 08066680 1 1
30 ОСНОВНА ШКОЛА ПРИ ГИМНАЗИЈИ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' 08066892 1 1
31 ПЕТЕФИ ШАНДОР 08066671 1 1
32 "ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" НОВИ САД 08138141 1 0
33 "СВЕТИ САВА" 08066736 1 1
34 "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА" 08066663 1 1
35 СОЊА МАРИНКОВИЋ 08066647 1 1
36 ШООО "СВЕТИ САВА" 08666423 1 1
37 "22. АВГУСТ" 08066698 1 1
УКУПНО : 53 52