Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини НОВИ САД - ГРАД
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: НИКОЛА ТЕСЛА
Адреса објекта: Футошки пут 25а,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Милоша црњанског бб,  Беочин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Међународни пут 238,  Ченеј
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЛАЗА КОСТИЋ"
Адреса објекта: Лазе Костића 42,  Ковиљ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ПОПОВИЋ" НОВИ САД
Адреса објекта: Раваничка 2,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Виноградарска бб,  Каћ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Железничка 3,  Кисач
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Лазе Костића 42,  Ковиљ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Новосадска 1,  Сириг
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Прерадовићева 1,  Сремски Карловци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Браће Рибникар 32,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Браће Јовандић 13,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Темеринска 61,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Петра Драпшина 56,  Шајкаш
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Улица VIII 2,  Шангај
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА"
Адреса објекта: Јанка Чмелика 89,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИХАЈЛО ПУПИН"
Адреса објекта: Краља Александра 38,  Ветерник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУШАН РАДОВИЋ"
Адреса објекта: Ченејска 61,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУШАН РАДОВИЋ"
Адреса објекта: Клисански пут 165,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУШАН РАДОВИЋ"
Адреса објекта: Темеринска 133,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"
Адреса објекта: Царице Милице 1,  Футог
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВАСА СТАЈИЋ"
Адреса објекта: Војводе Книћанина 12б,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: MИРОСЛАВ АНТИЋ ФУТОГ
Адреса објекта: Раде Кончара 2,  Футог
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "22. АВГУСТ"
Адреса објекта: Трг Жртава геноцида 1,  Буковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''КОСТА ТРИФКОВИЋ''
Адреса објекта: Берислава Берића 2,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПЕТЕФИ ШАНДОР
Адреса објекта: Боре Продановића 15а,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Школска 3,  Сремска Каменица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ЈОВАН ДУЧИЋ
Адреса објекта: Прерадовићева 6,  Петроварадин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЉУДОВИТ ШТУР
Адреса објекта: Železnička 3,  Kisač
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Ђурђевданска 3,  Нови Лединци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛАН ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Владе Пастојановића 21,  Бачки Јарак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОСНОВНА ШКОЛА ПРИ ГИМНАЗИЈИ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ''
Адреса објекта: Златне греде 4,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Краљевића Марка 2/а,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Максима Горког 54,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЂУРА ДАНИЧИЋ''
Адреса објекта: Душана Васиљева 19,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Краља Петра I 9,  Каћ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Јована Јовановића Змаја 24,  Руменка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: КРАЉА ПЕТРА I 36,  БЕГЕЧ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ШООО "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Огњена Прице 7,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" НОВИ САД
Адреса објекта: Футошка 5,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВАН ГУНДУЛИЋ"
Адреса објекта: Гундулићева 9,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''Алекса Шантић''
Адреса објекта: Војводе Путника 6,  Степановићево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВАН ГУНДУЛИЋ"
Адреса објекта: Партизанска 2,  Ченеј
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Школска 3,  Будисава
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Радоја Домановић 24,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОЖЕФ АТИЛА
Адреса објекта: ШАРПЛАНИНСКА 28,  НОВИ САД
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Филипа Филиповића 3,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ"
Адреса објекта: Улица 8 2,  Нови Сад - Шангај
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Адреса објекта: Булевар деспота Стефана 8,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"
Адреса објекта: Анђе Ранковић 2,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СОЊА МАРИНКОВИЋ
Адреса објекта: Пушкинова 28,  Нови Сад
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МАРИЈА ТРАНДАФИЛ" ВЕТЕРНИК
Адреса објекта: Паунова 14,  Ветерник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright