Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Краља Петра I Карађорђевића 13,  Нови Кнежевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Змај Јовина 8,  Ђала
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Партизанска 52,  Банатско Аранђелово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Маршала Тита 47,  Мајдан
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Светог Саве 75,  Српски Крстур
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright