Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини НОВИ БЕЧЕЈ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 6,  Нови Бечеј
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Трг ослобођења 4,  Бочар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,СТАНЧИЋ МИЛАН-УЧА,,
Адреса објекта: Трг слободе 4,  Кумане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДР ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 1,  Ново Милошево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: '' ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ''
Адреса објекта: Јосифа Маринковића 79,  Нови Бечеј
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright