Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини НОВА ЦРЊА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ''4.ОКТОБАР''
Адреса објекта: ЈНА 2,  Војвода Степа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЂУРА ЈАКШИЋ ''
Адреса објекта: Краља Александра 63,  Српска Црња
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
Адреса објекта: ЈНА 115,  Нова Црња
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
Адреса објекта: Кошутова бб,  Toба
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Николе Тесле 29,  Александрово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright