Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини МАЛИ ИЂОШ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "AДИ ЕНДРЕ"
Адреса објекта: Главна 27,  Мали Иђош
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Никола Ђурковић"
Адреса објекта: Братства бб,  Фекетић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ВУК КАРАЏИЋ,,
Адреса објекта: Ђ. Стругара 30,  Ловћенац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright