Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КУЛА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 '' ПЕТЕФИ БРИГАДА'' 08005176 1 1
2 ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ 08005184 1 1
3 ВУК КАРАЏИЋ 08143293 2 2
4 "ИСА БАЈИЋ" 08005133 1 1
5 "НИКОЛА ТЕСЛА" 08005192 1 1
6 "ПЕТРО КУЗМЈАК" 08005168 1 1
7 "20.ОКТОБАР" 08114579 2 2
УКУПНО : 9 9