Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КУЛА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ИСА БАЈИЋ"
Адреса објекта: Лењинова 28,  Кула
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Трг Душка Трифуновића 7,  Црвенка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: М. Тита 1,  Нова Црвенка
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "20.ОКТОБАР"
Адреса објекта: М.Тита 271,  Сивац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "20.ОКТОБАР"
Адреса објекта: М.Тита 136,  Сивац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПЕТРО КУЗМЈАК"
Адреса објекта: Русинска 63,  Руски Крстур
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: '' ПЕТЕФИ БРИГАДА''
Адреса објекта: XVI дивизије 34,  Кула
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ
Адреса објекта: Маршала Тита 37,  Крушчић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НИКОЛА ТЕСЛА"
Адреса објекта: Маршала Тита 42,  Липар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright