Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КОВИН
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ,, ПРЕДРАГ КОЖИЋ'' ДУБОВАЦ 08012482 1 1
2 БОРА РАДИЋ 08012148 1 1
3 ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'' 08677301 1 1
4 ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' 08012504 1 1
5 "ЂУРА ФИЛИПОВИЋ" ПЛОЧИЦА 08012164 2 2
6 ЖАРКО ЗРЕЊАНИН 08012172 1 1
7 "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"КОВИН 08012199 2 2
8 "МИША СТОЈКОВИЋ" 08012156 1 1
9 Паја Маргановић 08012512 1 1
10 САВА МАКСИМОВИЋ 08012539 1 1
УКУПНО : 12 12