Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КОВИН
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: САВА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Жарка Зрењанина 57,  Мраморак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"КОВИН
Адреса објекта: Трг Жарка Зрењанина 7,  Ковин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"КОВИН
Адреса објекта: Вука Караџића бб,  Мало Баваниште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЖАРКО ЗРЕЊАНИН
Адреса објекта: Братства -Јединства 49,  Скореновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЂУРА ЈАКШИЋ''
Адреса објекта: ЈНА 34,  Ковин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ФИЛИПОВИЋ" ПЛОЧИЦА
Адреса објекта: Жарка Зрењанина бб,  Плочица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ФИЛИПОВИЋ" ПЛОЧИЦА
Адреса објекта: Дунавска пустара бб.,  Плочички рит
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,, ПРЕДРАГ КОЖИЋ'' ДУБОВАЦ
Адреса објекта: Цара Лазара 94,  Дубовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: Паја Маргановић
Адреса објекта: Маршала Тита 89,  Делиблато
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БОРА РАДИЋ
Адреса објекта: Вукице Митровић 1,  Баваниште
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ''
Адреса објекта: Цара Лазара 197,  Ковин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИША СТОЈКОВИЋ"
Адреса објекта: Миша Стојковић 204,  Гај
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright