Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КОВАЧИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ" 08029245 1 1
2 "MAРШАЛ ТИТО" 08029229 1 1
3 "МИХАЈЛО ПУПИН" ИДВОР 08029199 1 1
4 МЛАДА ПОКОЛЕЊА КОВАЧИЦА 08029202 1 1
5 "МОША ПИЈАДЕ" 08029172 1 1
6 САВА ЖЕБЕЉАН 08029164 1 1
УКУПНО : 6 6