Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КОВАЧИЦА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "МИХАЈЛО ПУПИН" ИДВОР
Адреса објекта: Михајла Пупина 51,  Идвор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МОША ПИЈАДЕ"
Адреса објекта: Серво Михаља 32,  Дебељача
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МЛАДА ПОКОЛЕЊА КОВАЧИЦА
Адреса објекта: Maršala Tita 33,  Kovačica
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "MAРШАЛ ТИТО"
Адреса објекта: Трг ослобођења 22,  Падина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: САВА ЖЕБЕЉАН
Адреса објекта: Маршала Тита 8,  Црепаја
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ"
Адреса објекта: МАРШАЛА ТИТА 143,  УЗДИН
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright