Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КИКИНДА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 МИЛИВОЈ ОМОРАЦ ИЂОШ 08020850 1 1
2 "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" 08020914 1 1
3 ,,ВУК КАРАЏИЋ" 08036497 1 1
4 "ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ" 08020809 1 1
5 "ЂУРА ЈАКШИЋ" 08020795 1 1
6 ЖАРКО ЗРЕЊАНИН 08020817 1 1
7 "ИВО ЛОЛА РИБАР" 08020884 1 1
8 "ЈОВАН ПОПОВИЋ" 08020833 1 1
9 "МОРА КАРОЉ" 08020922 1 1
10 ,,ПЕТАР КОЧИЋ" 08020906 1 1
11 "СВЕТИ САВА" 08020841 1 1
12 *СЛАВКО РОДИЋ* БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО 08020868 1 1
13 "ФЕЈЕШ КЛАРА" 08020825 1 1
14 "1.ОКТОБАР" 08020876 1 1
15 "6.ОКТОБАР" 08020949 1 1
УКУПНО : 15 15