Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КИКИНДА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: МИЛИВОЈ ОМОРАЦ ИЂОШ
Адреса објекта: Миливија Оморца 40,  Иђош
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ФЕЈЕШ КЛАРА"
Адреса објекта: Др Зорана Ђинђића 9,  Кикинда
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ПЕТАР КОЧИЋ"
Адреса објекта: Главна 50,  Наково
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Краља Петра Првог 42,  Нови Козарци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Вука Караџића 20,  Банатска Топола
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МОРА КАРОЉ"
Адреса објекта: Велика улица 71,  Сајан
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ"
Адреса објекта: Братства јединства 117,  Руско село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ПОПОВИЋ"
Адреса објекта: Краља Петра I 63,  Кикинда
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Светозара Милетића 16,  Кикинда
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Генерала Драпшина 3,  Кикинда
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: *СЛАВКО РОДИЋ* БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО
Адреса објекта: Омладинска 4,  Банатско велико село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Немањина 27/б,  Кикинда
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "1.ОКТОБАР"
Адреса објекта: Војвођанска 65,  Башаид
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЖАРКО ЗРЕЊАНИН
Адреса објекта: Јосифа Панчића 9,  Кикинда
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "6.ОКТОБАР"
Адреса објекта: Доситејева 53,  Кикинда
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright