Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КАЊИЖА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 08114307 4 4
2 "Киш Ференц" Трешњевац-Ором 08126852 4 4
3 "10. Oктобар" 08025398 2 2
УКУПНО : 10 10