Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КАЊИЖА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Широка 72,  Кањижа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Школски трг 1,  Кањижа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Мандарић Ђуре 5,  Велебит
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Трг Слободе 6,  Мартонош
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "10. Oктобар"
Адреса објекта: Киш Ференца бб,  Мала Пијаце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "10. Oктобар"
Адреса објекта: Карасова 14,  Хоргош
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "Киш Ференц" Трешњевац-Ором
Адреса објекта: Кошутова 4,  Тотово Село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "Киш Ференц" Трешњевац-Ором
Адреса објекта: Маршала Тита 62,  Трешњевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Киш Ференц" Трешњевац-Ором
Адреса објекта: Петефи Шандора 42,  Долина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Киш Ференц" Трешњевац-Ором
Адреса објекта: Велики Пут 141,  Oром
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright