Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ИРИГ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 08032068 1 1
2 "МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА" 08032076 1 1
УКУПНО : 2 2