Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ИРИГ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
Адреса објекта: Змај Јовина 59,  Ириг
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА"
Адреса објекта: Бошка Сремца ББ,  Врдник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright