Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ИНЂИЈА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 08003963 1 1
2 "БРАЋА ГРУЛОВИЋ" 08004013 1 1
3 ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ 08003971 2 2
4 "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" ИНЂИЈА 08004005 2 2
5 "ЈОВАН ПОПОВИЋ" 08003882 1 1
6 "ПЕТАР КОЧИЋ" 08003980 2 2
7 "РУЖА ЂУРЂЕВИЋ ЦРНА" 08004030 1 1
8 СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА 08004021 1 1
9 "22.ЈУЛ" 08003998 2 2
УКУПНО : 13 13