Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЗРЕЊАНИН
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " УРОШ ПРЕДИЋ" 08116580 1 1
2 OСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА "9.МАЈ" 08069123 1 1
3 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 08001227 1 1
4 БРАНКО ЋОПИЋ 08617350 1 1
5 БРАТСТВО 08116725 1 1
6 "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" 08221308 1 1
7 "ВУК КАРАЏИЋ" 08057842 1 1
8 "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 08220654 1 1
9 ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 08002118 1 1
10 "ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ" 08116598 1 1
11 "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ" 08001146 1 1
12 ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ 08029580 1 1
13 "ЂУРА ЈАКШИЋ" 08220646 1 1
14 "ЂУРА ЈАКШИЋ" 08002096 1 1
15 ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' 08221499 1 1
16 "ЈОВАН ДУЧИЋ" 08116628 1 1
17 "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 08002142 1 1
18 МЛАДОСТ 08619824 1 1
19 ''ПЕТАР КОЧИЋ'' 08221324 1 1
20 "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" 08002088 1 1
21 "СВЕТИ САВА" 08221316 1 1
22 "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА" 08057885 2 2
23 СЕРВО МИХАЉ 08002134 1 1
24 "СЛАВКО РОДИЋ" 08116636 1 1
25 СОЊА МАРИНКОВИЂ 08057834 2 2
26 ''СТЕВАН КНИЋАНИН'' 08220662 1 1
27 "1.OКТОБАР" БОТОШ 08728828 1 1
28 "2. ОКТОБАР" 08116687 1 1
УКУПНО : 30 30