Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЗРЕЊАНИН
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ"
Адреса објекта: Маршала Тита 48,  Ечка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Видаковићева 1а,  Зрењанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СОЊА МАРИНКОВИЋ
Адреса објекта: Нови ред 2,  Михајлово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Цара Душана 80а,  Зрењанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАТСТВО
Адреса објекта: М.Тита 90,  Арадац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''
Адреса објекта: Ђурђа Смедеревца 78,  Зрењанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СОЊА МАРИНКОВИЂ
Адреса објекта: Слободана Бурсаћа      7,  Зрењанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА"
Адреса објекта: Жарка Зрењанина 45,  Елемир
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА"
Адреса објекта: Маршала Тита бб,  Тараш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "1.OКТОБАР" БОТОШ
Адреса објекта: Тозе Марковића 77,  Ботош
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЕРВО МИХАЉ
Адреса објекта: Мађарске комуне 55,  Зрењанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МЛАДОСТ
Адреса објекта: Трг Слободе 8,  Томашевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"
Адреса објекта: Стражиловска бб,  Зрењанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ПЕТАР КОЧИЋ''
Адреса објекта: Трг Душана Ћубића 12,  Банатски Деспотовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ДУЧИЋ"
Адреса објекта: Васе Мисикина 47,  Клек
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: М. Тита 28,  Бело Блато
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"
Адреса објекта: Српских владара 63,  Меленци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Тозе Марковића 26,  Стајићево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "2. ОКТОБАР"
Адреса објекта: Марка Орешковића 48,  Зрењанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СЛАВКО РОДИЋ"
Адреса објекта: Жарка Зрењанина 13,  Лазарево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Народног фронта 3,  Зрењанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Трг кнеза Михаила 2,  Перлез
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " УРОШ ПРЕДИЋ"
Адреса објекта: Пионирска 1,  Орловат
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СТЕВАН КНИЋАНИН''
Адреса објекта: Жарка Зрењанина 4,  Книћанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 2,  Фаркаждин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО ЋОПИЋ
Адреса објекта: Бранка Радичевића 8,  Лукићево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Чарнојевићева 17,  Чента
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ
Адреса објекта: 7 јула 10,  Зрењанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
Адреса објекта: Иве Војновића 27б,  Зрењанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: OСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА "9.МАЈ"
Адреса објекта: Народне омладине 16,  Зрењанин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright