Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЖИТИШТЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ,, МИЛОШ ЦРЊАНСКИ '' 08574731 3 3
2 "НИКОЛА ТЕСЛА" 08574758 3 3
3 ''СВЕТИ САВА'' 08574740 4 4
УКУПНО : 10 10