Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЖИТИШТЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ,, МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ''
Адреса објекта: Првомајска 28,  Међа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ,, МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ''
Адреса објекта: Омладинска 2,  Српски Итебеј
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,, МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ''
Адреса објекта: Бориса Кидрича 56,  Хетин
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "НИКОЛА ТЕСЛА"
Адреса објекта: Солунских добровољаца 19,  Банатско Карађорђево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Трг ослобођења 2,  Житиште
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Братства јединства 1,  Торак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НИКОЛА ТЕСЛА"
Адреса објекта: Бориса Кидрича 3,  Торда
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Маршала Тита 2,  Банатски Двор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Миленка Симића 1,  Равни Тополовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НИКОЛА ТЕСЛА"
Адреса објекта: Маршала Тита 61,  Честерег
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright