Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЖАБАЉ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ 08062684 1 1
2 "ЂУРА ЈАКШИЋ" 08063613 1 1
3 "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ГОСПОЂИНЦИ 08063605 1 1
4 "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" 08062668 1 1
УКУПНО : 4 4