Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЖАБАЉ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"
Адреса објекта: Трг Светог Саве 4,  Жабаљ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
Адреса објекта: Краља Петра I 59,  Ђурђево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Трг слободе 4,  Чуруг
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ГОСПОЂИНЦИ
Адреса објекта: Бранка Радичевића 56,  Госпођинци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright