Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ВРШАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " МЛАДОСТ " 08620504 1 1
2 JОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ 08010668 1 1
3 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 08010625 1 1
4 БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 08010641 1 1
5 "Вук Караџић" 08010692 1 1
6 ЂУРА ЈАКШИЋ 08010595 1 1
7 "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" 08010609 4 4
8 ,,КОРИОЛАН ДОБАН" 08010633 1 1
9 "МОША ПИЈАДЕ" 08010650 2 2
10 "ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ" 08010676 5 5
11 "ПАЈА ЈОВАНОВИЋ" ВРШАЦ 08010684 1 1
12 ШОСО "ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ" 08115281 1 1
УКУПНО : 20 20