Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ВРШАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ"
Адреса објекта: Вука Караџића 8,  Вршац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 24,  Месић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ"
Адреса објекта: Војвођанска 82,  Јабланка
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ"
Адреса објекта: Јабланачка 1,  Сочица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 22,  Стража
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Трг ослобођења 3,  Уљма
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ШОСО "ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ"
Адреса објекта: Жарко Зрењанин 22,  Вршац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " МЛАДОСТ "
Адреса објекта: Омладински трг бб,  Вршац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Адреса објекта: Исе Јовановића 5,  Избиште
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Адреса објекта: Обилићева 9,  Загајица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Адреса објекта: Вука Караџића 57,  Парта
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Адреса објекта: Пролетерска бб,  Орешац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,КОРИОЛАН ДОБАН"
Адреса објекта: Вршачка бб,  Куштиљ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Жарка Зрењанина 79,  Павлиш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: JОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Жарка Зрењанина 114,  Вршац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МОША ПИЈАДЕ"
Адреса објекта: Трг Ослобођења 2,  Гудурица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Вук Караџић"
Адреса објекта: Дворска 17-19,  Вршац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Стеријина 5,  Велико Средиште
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПАЈА ЈОВАНОВИЋ" ВРШАЦ
Адреса објекта: Школски трг 3,  Вршац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright copyright

Назив школе: "МОША ПИЈАДЕ"
Адреса објекта: Гробљанска 5,  Марковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор