Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЕЧЕЈ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БРАТСТВО" 08069786 1 1
2 "ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ" 08069743 2 2
3 "О.Ш. ШАМУ МИХАЉ" 08069875 2 2
4 ПЕТЕФИ ШАНДОР 08069859 2 2
5 "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" 08069735 1 1
6 СЕВЕР ЂУРКИЋ 08069751 1 1
7 "Шаму Михаљ" 08069867 2 2
УКУПНО : 11 11