Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БЕЧЕЈ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "О.Ш. ШАМУ МИХАЉ"
Адреса објекта: Трг братства и јединства 2,  Бечеј
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Школска 33,  Бачко Градиште
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "О.Ш. ШАМУ МИХАЉ"
Адреса објекта: Пољаница бб,  Пољаница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ"
Адреса објекта: Доситејева 4,  Бечеј
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ"
Адреса објекта: Жарка Зрењанина 29,  Радичевић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Шаму Михаљ"
Адреса објекта: Др Имреа Киша 34,  Бачко Петрово Село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПЕТЕФИ ШАНДОР
Адреса објекта: Републиканска 135,  Бечеј
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Шаму Михаљ"
Адреса објекта: Дожа Ђерђа 3,  Бачко Петрово Село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАТСТВО"
Адреса објекта: Доситејева 11,  Бечеј
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЕВЕР ЂУРКИЋ
Адреса објекта: Зелена 102,  Бечеј
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПЕТЕФИ ШАНДОР
Адреса објекта: Републиканска 135,  Бечеј
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright