Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЕЛА ЦРКВА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 '' ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ '' 08031312 1 1
2 ,,ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ'' 08031231 1 1
3 ЖАРКО ЗРЕЊАНИН 08031304 1 1
4 "МАРА ЈАНКОВИЋ" 08031355 1 1
5 "МАРКО СТОЈАНОВИЋ" 08031240 4 4
6 МИХАИЛ САДОВЕАНУ 08031339 1 1
7 "Сава Мунћан" 08031347 1 1
УКУПНО : 10 10