Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БЕЛА ЦРКВА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "МАРКО СТОЈАНОВИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита бб,  Кајтасово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МАРКО СТОЈАНОВИЋ"
Адреса објекта: Дунавска bb,  Банатска Паланка
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МАРКО СТОЈАНОВИЋ"
Адреса објекта: Марка Стојановића 222,  Врачевгај
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МАРКО СТОЈАНОВИЋ"
Адреса објекта: Станка Драгана bb,  Црвена Црква
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: '' ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ ''
Адреса објекта: Милетићева 6,  Бела Црква
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Сава Мунћан"
Адреса објекта: Саве Мунћана 45,  Крушчица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИХАИЛ САДОВЕАНУ
Адреса објекта: Маршала Тита 60,  Гребенац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МАРА ЈАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Трг палих бораца 1,  Кусић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ''
Адреса објекта: Маршала Тита 1,  Јасеново
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЖАРКО ЗРЕЊАНИН
Адреса објекта: Жарка Зрењанина 13,  Бела Црква
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright