Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ЖАРКО ЗРЕЊАНИН 08055602 1 1
2 ЈАН АМОС КОМЕНСКИ 08054126 1 1
3 ЈАН ЧАЈАК 08054118 1 1
4 ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН 08055599 1 1
УКУПНО : 4 4