Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ЈАН ЧАЈАК
Адреса објекта: Сладковичова 2,  Бачки Петровац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН
Адреса објекта: Јозефа Марчока ББ,  Гложан
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЖАРКО ЗРЕЊАНИН
Адреса објекта: Иве Лоле Рибара 13,  Маглић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈАН АМОС КОМЕНСКИ
Адреса објекта: Маршала Тита 76,  Кулпин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright