Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БАЧКА ТОПОЛА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" 08057214 1 1
2 "ВУК КАРАЏИЋ" 08061815 1 1
3 "Дожа Ђерђ" 08032939 1 1
4 МОША ПИЈАДЕ 08032912 1 1
5 "Никола Тесла" 08032947 1 1
6 СТ.КОВАЧ ЂУЛА 08032904 1 1
7 "ЧАКИ ЛАЈОШ" 08061807 1 1
8 ''18.ОКТОБАР'' 08059101 1 1
УКУПНО : 8 8