Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БАЧКА ТОПОЛА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Закина 5,  Бајша
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МОША ПИЈАДЕ
Адреса објекта: Школска 1,  Пачир
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Дожа Ђерђ"
Адреса објекта: Маршала Тита 29,  Гунарош
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Никола Тесла"
Адреса објекта: Фрушкогорска 1,  Бачка Топола
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 1,  Криваја
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЧАКИ ЛАЈОШ"
Адреса објекта: Светосавска 9,  Бачка Топола
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''18.ОКТОБАР''
Адреса објекта: Петефи Шандора 9,  Ново Орахово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТ.КОВАЧ ЂУЛА
Адреса објекта: Танчић Михаља 2,  Стара Моравица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright