Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БАЧКА ПАЛАНКА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 АЛЕКСА ШАНТИЋ 08062056 2 2
2 БРАНКО ЋОПИЋ 08062439 2 2
3 БРАЋА НОВАКОВ 08062099 3 3
4 "ВУК КАРАЏИЋ" 08625158 1 1
5 ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 08062048 1 1
6 "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" 08062404 1 1
7 "ЗДРАВКО ЧЕЛАР" 08062072 1 1
8 Милета Протић 08062382 1 1
9 ,,СВЕТИ САВА" 08062374 1 1
10 ХЕРОЈ ПИНКИ 08062340 1 1
11 "15. ОКТОБАР" 08062064 1 1
УКУПНО : 15 15