Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БАЧКА ПАЛАНКА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: БРАЋА НОВАКОВ
Адреса објекта: Краља Петра Првог 103,  Силбаш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАЋА НОВАКОВ
Адреса објекта: Краља Петра Првог 23,  Параге
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Адреса објекта: Краља Петра I 73,  Обровац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАЋА НОВАКОВ
Адреса објекта: Трг Ослобођења 2,  Деспотово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: АЛЕКСА ШАНТИЋ
Адреса објекта: Невесињска 2,  Гајдобра
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Доситејева 3,  Бачка Паланка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "15. ОКТОБАР"
Адреса објекта: М. Тита 99,  Пивнице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Трг братсва и јединства 22,  Бачка Паланка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Скоjевска 1/а,  Бачка Паланка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО ЋОПИЋ
Адреса објекта: Краља Петра I 40,  Младеново
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО ЋОПИЋ
Адреса објекта: Краља Петра I 20,  Карађорђево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЛЕКСА ШАНТИЋ
Адреса објекта: Школска 28,  Нова Гајдобра
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЗДРАВКО ЧЕЛАР"
Адреса објекта: Трг Бориса Кидрича 1,  Челарево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Милета Протић
Адреса објекта: Маршала Тита 62,  Товаришево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ХЕРОЈ ПИНКИ
Адреса објекта: Трг братства јединства 12,  Бачка Паланка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright