Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БАЧ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "АЛЕКСА ШАНТИЋ" 08012873 2 2
2 "ВУК КАРАЏИЋ" БАЧ 08012857 1 1
3 ИВО ЛОЛА РИБАР 08012881 1 1
4 "ЈАН КОЛАР" 08012890 1 1
5 "МОША ПИЈАДЕ" 08012865 1 1
УКУПНО : 6 6