Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БАЧ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ЈАН КОЛАР"
Адреса објекта: Вајанског 1,  Селенча
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "АЛЕКСА ШАНТИЋ"
Адреса објекта: Војвођанска 8,  Бођани
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МОША ПИЈАДЕ"
Адреса објекта: Вука Караџића 4,  Бачко Ново Село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "АЛЕКСА ШАНТИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 33,  Вајска
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ИВО ЛОЛА РИБАР
Адреса објекта: М. Тита 48,  Плавна
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ" БАЧ
Адреса објекта: Школска 1,  Бач
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright