Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина АЛИБУНАР
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " САВА ВЕЉКОВИЂ" 08031886 1 1
2 "БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО" 08031975 2 2
3 "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" 08031908 1 1
4 ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" 08032017 1 1
5 ПРВИ МАЈ ВЛАДИМИРОВАЦ 08031894 2 2
6 ТОМАШ ГАРИК МАСАРИК 08031959 1 1
7 "2.ОКТОБАР" НИКОЛИНЦИ 08031932 1 1
8 "3.ОКТОБАР" 08031967 1 1
УКУПНО : 10 10