Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини АЛИБУНАР
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ПРВИ МАЈ ВЛАДИМИРОВАЦ
Адреса објекта: Паја Маргановић 12,  Владимировац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПРВИ МАЈ ВЛАДИМИРОВАЦ
Адреса објекта: Цара Лазара 47,  Владимировац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "2.ОКТОБАР" НИКОЛИНЦИ
Адреса објекта: Главна 42,  Николинци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Ж. Зрењанина 36,  Банатски Карловац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " САВА ВЕЉКОВИЂ"
Адреса објекта: Светог Саве 408,  Добрица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "3.ОКТОБАР"
Адреса објекта: Лењинова 95,  Локве
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"
Адреса објекта: Милоша Црњанског 88,  Иланџа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ТОМАШ ГАРИК МАСАРИК
Адреса објекта: Едварда Кардеља 59,  Јаношик
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Школска бб,  Селеуш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Вука Караџића 4,  Алибунар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright