Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина АДА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "НОВАК РАДОНИЋ" 08018464 1 1
2 ,,ЧЕХ КАРОЉ,, 08018731 3 3
УКУПНО : 4 4