Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини АДА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ,,ЧЕХ КАРОЉ,,
Адреса објекта: Трг oслобођења 19,  Ада
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НОВАК РАДОНИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 82,  Мол
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ЧЕХ КАРОЉ,,
Адреса објекта: Маршала Тита 2,  Оборњача
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,ЧЕХ КАРОЉ,,
Адреса објекта: Јожеф Атиле 12,  Утрине
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright