Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина НИШ - МЕДИАНА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ВОЖД КАРАЂОРЂЕ 07174390 1 1
2 ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' 07174373 1 1
3 "ДУШАН РАДОВИЋ" 07362471 1 1
4 ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ'' 07174438 1 1
5 РАТКО ВУКИЋЕВИЋ 07174462 1 1
6 "СВЕТИ САВА" 07293003 1 1
7 "ЋЕЛЕ КУЛА" 07174365 1 1
8 "УЧИТЕЉ ТАСА" 07174489 1 1
9 ЦАР КОНСТАНТИН 07174381 1 1
УКУПНО : 9 9