Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини НИШ - МЕДИАНА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "УЧИТЕЉ ТАСА"
Адреса објекта: Рајићева 24,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУШАН РАДОВИЋ"
Адреса објекта: Ђердапска 45,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЦАР КОНСТАНТИН
Адреса објекта: Великотрновска 4,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
Адреса објекта: Краљевића Марка 13А,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РАТКО ВУКИЋЕВИЋ
Адреса објекта: Ратка Вукићевића 5,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ''
Адреса објекта: Генерала Милојка Лешјанина 49а,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Гарсије Лорке бб,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВОЖД КАРАЂОРЂЕ
Адреса објекта: Вождова 29,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЋЕЛЕ КУЛА"
Адреса објекта: Радних бригада 28,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright