Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини НИШ - ПАЛИЛУЛА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: КОЛЕ РАШИЋ
Адреса објекта: Васе Чарапића 8б,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "БУБАЊ" НИШ
Адреса објекта: Бубањски хероји 3,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ
Адреса објекта: Улица 2 1,  Насеље Милка Протић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО МИЉКОВИЋ"
Адреса објекта: Љубомира Николића 3,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ
Адреса објекта: Бубањских хероја 1,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА
Адреса објекта: Шабачка 20,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Бубањ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Доње Међурово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: ПОБЕДЕ 72,  ГАБРОВАЦ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Мраморски Поток
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Мрамор
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Горње Међурово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Крушце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: БЕРБАТОВО
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: ВУКМАНОВО
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Маршала Тита 18,  Чокот
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "14. ОКТОБАР" НИШ
Адреса објекта: Гоце Делчева 2,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: КРАЉ ПЕТАР I
Адреса објекта: Војводе Путника 1,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: КРАЉ ПЕТАР I
Адреса објекта: Паси Пољана бб,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright